Contact
Contact
1450 Block Line Road
1450 Block Line Road
Kitchener
Ontario
N2E 2P8
+1 (519) 505-2922
View with google maps
FC BERLIN 1450 Block Line Road
Contact
Berlin Sports Group Staff
Santiago Almada
President
Santiago Almada
5195052922
Gabriel Almada
Vice President
Gabriel Almada
2263382167
Juan Almada
Media Manager
Juan Almada
Contact
Coaching Staff
Santiago Almada
FC Berlin USA (UWS) Head Coach
Santiago Almada
5195052922
Gabriel Almada
General Manager
Gabriel Almada
2263382167